Wniosek online

Imię i nazwisko*

Data urodzenia

Adres zamieszkania*

Firma (nazwa, adres, NIP)

Telefon*

Adres email*

Typ członkostwa*

Członkostwo korporacyjne

Typy członkostwa

Członkostwo indywidualne VIP 10 000 PLN (1) Obejmuje wszystkie opłaty związane z grą na polu golfowym w tym: Green Fee, żetony i wypożyczenie sprzętu oraz gwarantuje dostęp do szatni i wózkowni. Dodatkowo: 10 % zniżki w restauracji, członkostwo w IAC.
Członkostwo indywidualne  6000 PLN (2) Obejmuje nielimitowaną grę na polu przez cały sezon. Opłata nie obejmuje korzystania z wózkowni na sprzęt golfowy (dodatkowe 500 PLN).
Członkostwo korporacyjne – karty imienne (3) Firma przedstawia listę osób, dla których wystawione będą karty imienne, uprawniające do nielimitowanej gry na polu przez cały sezon. Jeśli życzeniem Państwa jest, by klub RPGC był dla tych graczy klubem macierzystym (prowadził kartę HCP), prosimy o wypełnienie stosownej deklaracji (dodatkowa składka do RPGC i PZG – 400 pln). Opłata nie obejmuje korzystania z wózkowni na sprzęt golfowy (dodatkowe 500 PLN).
Członkostwo juniorskie 1800 PLN (4) Dotyczy graczy poniżej 18 roku życia. Cena obejmuje nielimitowaną grę na polu przez cały sezon. Dopłata w wysokości 250 zł w przypadku, gdy gracz ma życzenie, aby klub prowadził kartę HCP. Opłata nie obejmuje korzystania z wózkowni na sprzęt golfowy (dodatkowe 500 PLN).
Członkostwo studenckie 2500 PLN (5) Dotyczy graczy uczących się w wieku 18-26 lat. Cena obejmuje nielimitowaną grę na polu przez cały sezon. Dopłata w wysokości 400 zł w przypadku, gdy gracz ma życzenie, aby klub prowadził kartę HCP. Opłata nie obejmuje korzystania z wózkowni na sprzęt golfowy (dodatkowe 500 PLN).

Nr konta:

PRESS-GLASS SA Oddział w Konopiskach Bank Pekao S.A.
Nr rachunku: 74 1240 4227 1111 0000 4840 0705