0 dołków
pole klasy mistrzowskiej
0
stanowiska driving range
0 m2
powierzchnia putting green
0 ha
powierzchnia zbiorników wodnych

INFORMACJE / INFORMATION

 

INFORMACJE / INFORMATION

 

x