Kontakt

Administratorem danych osobowych użytkownika serwisu www.rosa.golf jest: spółka Press Glass Holding S.A. z siedzibą przy ul. Golfowa19, 42-274 Konopiska, gmina Konopiska., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługująca się numerami NIP 574 000 74 96 i REGON 150021158, kapitał zakładowy 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości, reprezentowana przez Zarząd - zgodnie z obowiązującym umocowaniem prawnym, zwaną dalej "Administratorem" lub/oraz „Press Glass”. Więcej

Recepcja

  • ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska, woj. śląskie Polska
  • +48 34 3299363, +48 601384979
  • rosa@rosa.golf

Restauracja

  • ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska, woj. śląskie Polska
  • +48 725 970 008
  • rosa@rosa.golf

Head Pro

Marketing i obsługa klienta

Golf Course Superintendent

Godziny Otwarcia

Recepcja klubu czynna w godzinach 9:00-17:00
Bar czynny w godzinach 9:00-17:00             Restauracja czynna od godziny 12:00

Prosimy o kontakt z recepcją klubu przed przyjazdem na pole golfowe w celu uzyskania informacji o pracy klubu w wybranym terminie, ponieważ obiekt działa sezonowo. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie .

Lądowisko

Miejscem do lądowania śmigłowców jest utwardzony kwadrat o wymiarach 18×18 m.
Współrzędne geograficzne według WGS-84: 50°44’30,3″N 019°00’23,0″E

Hotele